קבוצת אלון הינה קבוצה לגילאי שנתיים ותשעה חודשים עד שלוש ותשעה חודשים. הקבוצה בפיקוח משרד החינוך.

הקבוצה מונה עד 30 ילדים. ומחולקת ל-4 קבוצות קטנות.

הצוות הינו צוות מקצועי הלומד ומשתלם לאורך כל השנה. הצוות מונה בין 3 ל-4 אנשי צוות שתי גננות ושתי סייעות.

הלמידה נעשית דרך תנועה תחושה וחוויה ושילוב אמנויות.

הקשר הינו קשר אישי.

Bitnami